The White Stripes

Elephant

Legacy
Album artwork for Elephant by The White Stripes
CD

$12.99

Released 04/23/2021Catalog Number

194398424125

Learn more
The White Stripes

Elephant

Legacy
Album artwork for Elephant by The White Stripes
CD

$12.99

Released 04/23/2021Catalog Number

194398424125

Learn more